Real eksamen Lauersens Realskole


Uddannet skibsfører

Merkonom i informatik, personale administration og virksomheds økonomi

Uddannelse

Uddannelse

1993 – 1995                    Merkonom – Informatik, Grenå Handelsskole
Som en del af merkonomuddannelsen, har jeg blandt andet modtaget undervisning i ledelse og samarbejde, virksomhedsøkonomi, personaleadministration og virksomhedsorganisation. 

1983 – 1985                    Navigatør/skibsfører, Fanø Navigationsskole

1981                                   Erhvervsfagligt Afslutningskursus for dæksmandskab

1977                                   Søfartsskole elev, George Stage 

1976                                   Realeksamen, Lauersens Realskole

Jeg er endvidere opdateret på alle nautisk relevante kurser, herunder røgdykker, sygdomsbehandler medicin a, krisestyring, brand ledelse, Goc, Roc, stabilitetskurser, sso, farligt gods. § 5,6,7,8 og 16. Hygiejne kursus og ECDIS.

Kørekort B C D.