Real eksamen Lauersens Realskole


Uddannet skibsfører

Merkonom i informatik, personale administration og virksomheds økonomi