Real eksamen Lauersens Realskole


Uddannet skibsfører

Merkonom i informatik, personale administration og virksomheds økonomi

Erhvervsarfaring

Erhvervsarfaring

2017                              Ejendomsfunktionærsmedhjælper
Efter 45 år på arbejdsmarkedet, i august udsendt på 4 ugers jobprøvning (ikke praktik ?) på plejehjemmet Rosengården i Hornslet.

2015-2017                   Skibsfører A2SEA
November 2015 til 18. februar 2017, Vindmøllesejlads i Østersøen og Tyske bugten.                 

 2015                            Overstyrmand Fjordline
Marts til 4 august. Til rigning i Frederikshavn derefter sejlads Hirtshals – Kristiansand.

2014                              Overstyrmand Fjordline
Sommeren (juni-august) 2014 kontraktansat på HSC Fjordcat på ruten Hirtshals-Kristiansand

1987 – 2014              Navigatør, Mols Linien A/S
Som navigatør ved Mols Linien, har jeg i perioden 1987-1996 sejlet som styrmand, 1. styrmand og overstyrmand på samtlige af rederiets færger. I perioden 1996–2012 har jeg sejlet som skibsfører, primært i rederiets hurtigfærger. Herudover har jeg i en længere periode forestået drift og vedligehold af færgernes EDB systemer. I 1999 bistod jeg Mols Linien med en ud chartring til Canada, hvor jeg i en periode på 6 uger sejlede som henholdsvis overstyrmand og skibsfører på den canadiske rute Port aux Basques – St. John. Grundet Mols Liniens omlægning og salg af kombifærger, sejlede jeg efter 2012 igen som overstyrmand, hvorefter jeg blev opsagt til udgangen af februar 2014.

1986 – 1987             1. Styrmand, Mogensen & Lange
Som 1. styrmand ved rederiet Mogensen & Lange sejlede jeg i denne periode langfart.

 1986                      2. styrmand/underviser, George Stage

1982                       Kvartermester, George Stage

1980 – 1982        Diverse søfart som ubefaren

1979                      Slagterimedarbejder, Slagteriet Vigo Ebeltoft

1976 – 1979        Diverse søfart som ubefaren